top of page

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1, december 2020

Roekie respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van alle bezoekers van Roekie.com.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Roekie verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Roekie. Roekie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website door te mailen naar info@roekie.com. U kunt hier ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u zich inschrijft op de nieuwsbrief of contact met ons opneemt in het kader van de muzikale activiteiten van Roekie. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Concreet kan het gaan om uw naam, emailadres en of u een aankoop deed via de website, en zoja, welke.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt via het inschrijfformulier op de hoofdpagina van Roekie.com. Alternatief kan het zijn dat u ons uw gegevens hebt verstrekt op schriftelijke wijze, bv. na een optreden of bij een persoonlijk contact via info@roekie.com.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, zoals het opsturen van een item aangekocht in de webshop van Roekie.com, of om een email te versturen met algemeen nieuws over de muzikale activiteiten van Roekie. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang. De GDPR-regels zoals die door de Vlaamse Overheid zijn vastgelegd, kan u hier terugvinden.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. U kan er op moment voor opteren om uw persoonsgegevens uit onze databank te verwijderen na simpel verzoek via info@roekie.com.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Dit kan evt. gebeuren als een derde in opdracht van Roekie een nieuwsbericht rondstuurt naar alle belanghebbenden.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens aan niemand door, niet binnen en niet buiten de Europese Unie.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met info@roekie.com. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt daar ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Via de platformen Wix en Mailchimp en hun respectievelijke beschermingsmechanismen blijven uw gegevens bij ons en lekken ze niet ongewild naar derden.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website. 

bottom of page